PROJEKTY

Více jazyků ve školce 3

Od 1.9.2020 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Více jazyků ve školce 3“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001705, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti.Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců. Součástí projektu je taktéž přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem a posílení personální podpory formou dvojjazyčného asistenta pedagoga.

 


OP JAK – INDIGO KIDS – Šablony I

Od 1.9.2022 – 31.8.2024 je naše instituce realizátorem projektu „OP JAK – INDIGO KIDS – Šablony I“s registračním číslem CZ.02.02.03/00/22_002/0001818, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu školy. Celková výše podpory činí 371.133,- Kč.

 

Naše staré projekty

Komunitně osvětové setkání s rodiči : Zahradní slavnost

Komunitně osvětové setkání: „Putování do Betléma“

Odborně zaměřené tématické setkání: „Jazykové podporující projekty naší školy“

Komunitně osvětové setkání: „Zahradní slavnost se zvířátky“

Odborně zaměřené tématické setkání: „Vánoční setkání“

Komunitně osvětové setkání s rodiči: Louskáček

Komunitní multikulturní setkání “Náš nový kamarád”

Odborně osvětová setkání s rodiči na téma Canisterapie

Komunitní multikulturní setkání “Kultura Vánoc”

Komunitní osvětové setkání „Poznáváme Vyšehrad“

Komunitní osvětové setkání „Na Vánoce letem světem“

Odborně zaměřená tématická setkávání s rodiči – Canisterapie pro děti s odlišným mateřským jazykem.