PROJECTS

Více jazyků ve školce 3

Od 1.9.2020 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Více jazyků ve školce 3“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001705, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců. Součástí projektu je taktéž přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem a posílení personální podpory formou dvojjazyčného asistenta pedagoga.


FAQ – INDIGO KIDS – Templates I

From September 1, 2022 to August 31, 2024, our institution is conducting the project “FAQ – INDIGO KIDS – Templates I” with registration number CZ.02.02.03/00/22_002/0001818, which is co-financed by the European Union. The project is focused on providing personnel support to schools. The total amount of support is 371,133 CZK.”

Our Old Projects

Community awareness meeting with parents: Garden Party

Community awareness meeting: “Journey to Bethlehem”

Professionally focused thematic meeting: “Languages ​​supporting our school’s projects”

Community awareness meeting: “Garden party with animals”

Professionally focused thematic meeting: “Christmas meeting”

Community awareness meeting with parents: Nutcracker

Community multicultural meeting: Our New Friend

Professional educational meetings with parents: canine therapy

Community multicultural meeting: “Christmas culture”

Community awareness meeting: “Get to know Vyšehrad”

Community awareness meeting: “Christmas through the World”

MORE LANGUAGES IN KINDERGARTEN 2

From 1.1.2020 – 31.12.2021, our institution is implementing the project “More languages in kindergarten 2” with the registration number CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001583, which was co-financed by the European Union. Our project aims to increase the quality of education in our school by strengthening inclusion in a multicultural society. Through the project, professional and community meetings will be held with the parents of children or their legal representatives. The project also includes school assistance for pupils with different mother tongues, strengthening staff support, and assistance for specific bilingual school fees, including the training of pedalogical staff.


Professional educational meetings with parents: canine therapy for children with different mother tongues.

INDIGO NURSERY 2

From 1.5.2019 – 30.4.2021, our institution is implementing the project “INDIGO NURSERY 2” with the registration number CZ.02.3.68 / 0.0 / 0.0 / 18_064 / 0012943, which is co-financed by the European Union. The project is focused on personnel support, personal professional development of teachers, joint education of children and pupils, support of curricular and development activities, as well as on cooperation with parents of children and pupils. The total amount of support is CZK 349,806.


FAQ – INDIGO KIDS – Templates I