KROUŽKY 

PONDĚLÍ

KROUŽEK CANISTERAPIE

Každé pondělí od 9:00 do 11:00 pod vedením paní učitelky Veroniky Kučerové a její fenky Tessie, která úspěšně složila zkoušky Canisterapeutického psa.

Kurz je tématický, plný her, pamlsků a dobré nálady. Canisterapie rozvíjí pohybové schopnosti, jemnou a hrubou motoriku, rozumové schopnosti, komunikační dovednosti i sebeovládání. Ovlivňuje zlepšení nálady, navozuje pohodu a pocit bezpečí, rozvíjí ochranitelský a pečovatelský postoj, naplňuje potřebu něhy a mnoho dalšího.

HUDEBNÍ ATELIÉR

Odpoledne mají děti možnost vyzkoušet si nepřeberné množství známých i neznámých hudebních nástrojů, zazpívat si, zatančit si a pobavit se s panem učitelem Ephraimem od 15:15.

ÚTERÝ

HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ PRO DĚTI

Střídáme kurz balančního cvičení s prvky jógy a rytmiky. Cvičení vede zkušená lektorka Martina Voplatková od 10:45 hod.

Při balančním cvičení využíváme pomůcek, jako jsou míče a balanční plochy. Děti se učí dobře dýchat, nacvičují správné držení těla a protahují všechny svaly. Baví se také při
různých písničkách a říkadlech, napodobují pohyby zvířat a jevy v přírodě. Tyto aktivity pomáhají rozvíjet obrazotvornost dětí a vylepšují jejich paměť a ohebnost. Je prokázáno, že tento typ cvičení také snižuje neklid a úzkost. Navíc při pravidelném a správném provádění vedou tato cvičení ke zlepšení fyzické kondice a prevenci nemocí.

FLÉTNA

Každé úterý od 15:15 pod vedením paní učitelky Bára, která ovládá hru na několik hudebních nástrojů. Flétna je její nejoblíbenější nástroj a hraje na něj od útlého mládí.

Lekce je vedena tak, aby se během ní prostřídala cvičení zdravého dýchání, rytmická cvičení, zpěv písní a prstová a motorická cvičení s flétničkou. V kroužku zobcové flétny se děti přirozeně a nenásilně seznamují s tímto hudebním nástrojem, ale především se s pomocí zobcové flétny rozvíjí jejich přirozená muzikalita, smysl pro rytmus a intonaci a děti jsou vedeny ke správnému a zdravému dýchání. Zároveň je tak podporován rozvoj komunikačních, řečových i jemných motorických dovedností a to vše hravou formou.

STŘEDA

PLAVÁNÍ

S dětmi navštěvujeme komfortně vybavený bazén v Jedličkově ústavu. Děti se zde pod vedením profesionálních plavčic učí základním plaveckým dovednostem a zároveň se dosyta vydovádí.

Tento kroužek není zahrnutý v ceně školkovného. Každou středu od 10:00.

TVOŘIVÁ DÍLNA

Děti mají možnost vyzkoušet si různé techniky malby, lepení, modelování z keramické hlíny, modelování z přírodních materiálů a spoustu dalších výtvarných postupů a práci s nejrůznějšími materiály.

Kroužek vedou naše paní učitelky a asistují lektoři anglického jazyka. Každý středa od 15:15.

ČTVRTEK

SPORTOVNÍ KROUŽEK

Ve sportovním kroužku děti rozvíjí motoriku, všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj. Děti se také hravou formou postupně naučí střelbu, nahrávky a práci s míčem. V hodinách se děti pod vedením lektora věnují i kompenzačnímu cvičení v rámci prevence poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce A v neposlední řadě se děti učí spolupráci v týmu, sportovnímu chování a dodržování pravidel.

Samozřejmě vždy dbáme na bezpečnost dětí.

TANEČKY

Každé čtvrtek od 15:15 vede tanečnice a choreografka Veronika Knytlová, která je zároveň i několikanásobnou maminkou a má bohaté zkušenosti s kurzy pro děti.

Kurz tanečků je založen na přirozeném pohybu, dětské fantazii a prvopočátečním rozvoji vědomé práce s tělem. Prostřednictvím improvizací, přirozeného pohybu, hudby a výtvarných prvků budeme rozvíjet osobité vnímání pohybu každého dítěte. Společné objevy propojíme v zážitek, který umožní dětem poznat spontánní radost z tance.

PÁTEK

MALÝ KUCHAŘ

Děti se na tomto kroužku podílejí na přípravě pokrmů a zjišťují, jak vznikají suroviny potřebné pro výrobu všelijakých dobrot. Děti si samy připravují odpolední svačinu, čímž rozvíjejí jak fantazii, tak jemnou i hrubou motoriku, učí se počítat a v neposlední řadě trénují trpělivost. Každý pátek dopoledne.

                       AKTIVITY

PARTY

Moc rádi slavíme a na slavnosti se rádi připravujeme. Proto v naší školce každoročně ve strašidelných maskách slavíme Halloween, zveme Mikuláše, čerta i anděla, máme vždy vánoční besídku, pořádáme masopustní rej, připravujeme se na Velikonoce, oslavujeme tatínky i maminky a připomínáme si i den dětí. Školní rok uzavíráme Zahradní slavností, kam zveme i rodiče, babičky, dědečky a další přátele školky a dětí.

VÝLETY

Každý týden podnikáme různé akce a výlety do okolní přírody, např. do Ďáblického háje, pražské ZOO, na Petřín atd.

DIVADLA

Zveme k nám do školičky oblíbené divadelní soubory (Divadlo Lala a Malé Vinohradské divadlo) a sami navštěvujeme vybraná divadla, jako sousedské divadlo na Vyšehradě Damúza, divadlo Minor a Divadelní loď Tajemství.

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

Pravidelně vyrážíme se staršími dětmi na pětidenní školku v přírodě.  Každý rok máme jiné téma. 

JARO

Pořádáme výlety za jarní vílou Kvítkomírou a užíváme si vyšehradské květeny.

LÉTO

Léto si chceme hlavně užít, takže jakmile začnou být letní teploty, školková zahrada se promění v plovárnu s velkým bazénem a děti mají možnost vyzkoušet si vše, co se naučily během hodin plavání. Každoročně pořádáme letní setkání s rodiči spojené s besídkou.

PODZIM

Pravidelně se vydáváme za podzimním skřítkem Vítkem, do Toulcova dvora, do Bučovic na koníčky a na skvělou dýňovou polévku na dýňovou farmu.

ZIMA

Když je sníh, Vyšehrad je ideálním místem pro bobování, stavění čehokoli ze sněhu a jakékoli zimní dovádění. Před Vánocemi vyrážíme za betlémy a za paní Zimou. Každoročně pořádáme zimní setkání s rodiči spojené s představením pro rodiče.