Projekty

Kroužek flétničky

Kroužek flétničky- každé pondělí od 15:30 do 16:00 pod vedením paní učitelky Fany, která ovládá hru na několik hudebních nástrojů. Flétna je její nejoblíbenější nástroj a hraje na něj od útlého mládí.

Lekce je vedena tak, aby se během ní prostřídala cvičení zdravého dýchání, rytmická cvičení, zpěv písní a prstová a motorická cvičení s flétničkou.

V kroužku zobcové flétny se děti přirozeně a nenásilně seznamují s tímto hudebním nástrojem, ale především se s pomocí zobcové flétny rozvíjí jejich přirozená muzikalita, smysl pro rytmus a intonaci a děti jsou vedeny ke správnému a zdravému dýchání. Zároveň je tak podporován rozvoj komunikačních, řečových i jemných motorických dovedností a to vše hravou formou. 

INDIGO CHŮVA

Od 1.1.2017 – 31.12.2018 je naše instituce realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004472 INDIGO CHŮVA, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na poskytnutí dočasné personální podpory – chůvy k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Dále je projekt zaměřen na profesní růst pedagogických pracovníků pomocí akreditovaného vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Celková výše podpory činí 239.394,- Kč.