Projekty

INDIGO CHŮVA

Od 1.1.2017 – 31.12.2018 je naše instituce realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004472 INDIGO CHŮVA, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na poskytnutí dočasné personální podpory – chůvy k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Dále je projekt zaměřen na profesní růst pedagogických pracovníků pomocí akreditovaného vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Celková výše podpory činí 239.394,- Kč.