This text is only in Czech.

 

Projekty

Flute Course 

Our Flute Course will take place every Monday afternoon from 3:30 pm to 4:00 pm under the guidance of our teacher Fany, who is a master of several musical instruments herself. The recorder flute is her favorite instrument, and she has been playing it from a very young age.
The lesson is conducted in a way which trains healthy breathing, rhythmic tempo, melodic singing, and (fine) motor skills in alternate conjunction.
In the flute course, the children will naturally and peacefully acquaint themselves with the instrument. Additionally, they will develop their natural musicality, sense of rhythm and intonation, and techniques for proper breathing. At the same time, the refinement of communication, speech, and fine motor skills is promoted in a gentle and playful form.

INDIGO CHŮVA

Od 1.1.2017 – 31.12.2018 je naše instituce realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004472 INDIGO CHŮVA, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na poskytnutí dočasné personální podpory – chůvy k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Dále je projekt zaměřen na profesní růst pedagogických pracovníků pomocí akreditovaného vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Celková výše podpory činí 239.394,- Kč.